سهامداران منطقه

ردیف سهامدار تعداد سهام فعلی درصد سهام فعلی
1 شرکت گروه مالی ملت 162.472.090 40.84
2 واحدهای اقتصادی کمیته امداد امام (ره) 47.397.638 11.91
3 شهرداری شیراز 38.215.803 9.61
4 شرکت شیراز تلاش گستر 38.215.803 9.61
5 شرکت عمران و توسعه فارس 38.215.803 9.61
6 کارخانجات مخابراتی ایران 25.477.234 6.40
7 شرکت صنایع الکترونیک 22.430.667 5.64
8 صنایع مخابرات راه دور 4.044.438 1.02
9 شرکت صنایع قطعات الکترونیک شیراز 6.129.661 1.54
10 شرکت ملامین کیمیا 5.095.405 1.28
11 اتاق بازرگانی صنایع و معادن فارس 5.095.389 1.28
12 شرکت خدمات انفورماتیک ایران 4.086.445 1.03
13 شرکت ساختمان و خدمات نوساز 81 0
14 پرسنل شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس
به شرح لیست پیوست
985.419 0.25
جمع کل   100%

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

29.55K
3.44K
609
1.21K
2.59K