حضور منطقه ویژه در همایش روز صنعت و معدن

حضور منطقه ویژه اقتصادی شیراز در همایش روز صنعت و معدن به عنوان اسپانسر
مشروح اخبار:
در همایشی که روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۶ تو‌سط خانه صنعت معدن و تجارت فارس بر گزار شد منطقه ویژه به عنوان یکی از اسپانسرهای اصلی حضور پیدا
کرد، گفتنی است نادر طیبی مدیرعامل منطقه ویژه طی ایراد سخنرانی ۵ دقیقه ای‌ خواستار حمایت از حقوق صنعتگران و هم چنین حل مشکلات آنها توسط مسئولین بالارتبه وزارت صمت و نمایندگان مجلس گردید

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

38.54K
4.53K
717
3193
11.58K