مزایای قانونی

 • فراهم بودن امكانات خريد و يا واگذاري زمين به منظور ساخت و ساز و فعاليت هاي صنعتي، تجاري، اداري و خدماتي در منطقه، با تخفيفات و تسهيلات ويژه
 •  ورود آزاد و بدون حقوق گمركي ماشين آلات، قطعات يدكي، موادا وليه و مصالح ساختماني جهت احداث واحدهاي توليدي، تجاري و خدماتي در منطقه
 •  صدور مجوز ساخت و پروانه ساختمانی بصورت رایگان طی مدت تعیین شده در قرارداد
 •  صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از اداره صنایع منطقه ویژه اقتصادی شیراز
 •  صدور پروانه اشتغال به کار توسط اداره اتباع خارجی از طریق منطقه ویژه
 •  معافیت گمرکی ناشی از ارزش افزوده تولیدات در منطقه ویژه (ماده 11 چگونگی تشکیل و مقررات مناطق آزاد و ویژه)
 •  حاكميت قانون كار مناطق آزاد )امور مربوط به روابط كار، قرارداد و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال، بيمه و تامين اجتماعي مناطق آزاد مي باشد(
 •  معافيت از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور براي فعاليت در محدوده منطقه ويژه اقتصادي
 •  امكان برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي و تخصصي به منظور شناخت منطقه و ارتقاي سطح دانش توليدكنندگان و متخصصين
 •  امكان استقرار نمايندگي دانشگاه هاي بين المللي
 •  ايجاد شعب ارزي بانك ها به منظور ارائه تسهيلات لازم و گشايش اعتبارات بانكي و اسنادي براي واردات به بازار منطقه اي
 •  صدور مجوزهاي قانوني براي ساخت و ساز، توليد، پردازش، تغيير، تكميل، تفكيك و بسته بندي مواد و كالاهاي خارجي براي صادرات و صادرات مجدد و عرضه كالاهاي خارجي براي صادرات و صادرات مجدد و عرضه كالاهاي توليد شده مازاد بر ارزش افزوده به بازارهاي داخلي مطابق مقررات خارجي و بر مبناي مواد اوليه بكار رفته در محصول
 •  حق مالكيت حقيقي و حقوقي عرصه و اعيان براي سرمايه گذاران ايراني و خارجي
 •  آزادي كامل ورود و خروج سرمايه، سود و منافع حاصل از فعاليت هاي اقتصادي و توليدي براي سرمايه هاي خارجي و سرمايه گذاري خارجي
 • صدور و ترانزيت كالا از منطقه به بازارهاي جهاني
 • واردات مواد اوليه از بازارهاي منطقه اي و جهاني به منظور توليد، پردازش و ايجاد ارزش افزوده جهت صادرات
 • ارائه خدمات و ايجاد تسهيلات گمركي و حمل و نقل به منظور روانسازي در انجام امور مربوطه
 • خدمات و تسهيلات انبار داري، تخليه و بارگيري كالا در انبارهاي عمومي وا ختصاصي
 • ايجاد تسهيلات گمركي و روان سازي واردات، صادرات، توليد، پردازش مواد اوليه و ابزار مورد نياز خط توليد
 • عدم وجود محدوديت زماني جهت متروكه شدن كالا
 • امكان صدور پروفرما جهت واگذاري و فروش تمام يا قسمتي از كالا به ديگران در مقابل قبض انبار تفكيكي قابل معامله و نيز گواهي مبدا و قابل پذيرش بودن آن در كليه بانكهاي كشور جهت گشايش اعتبار اسنادي
 • امكان بيمه كليه كالاهاي وارده به منطقه از هنگام ورود تا خروج در انبارهاي عمومي زير كليد منطقه
 • مجاز بودن ترخيص تمام و يا قسمتي از كالاهاي وارده به صورت ورود موقت از گمرك منطقه
 • وارد كنندگان كالا به مناطق مي توانند تمام يا قسمتي از كالاي خود را به هر مقدار كه بخواهند در مقابل قبض انبار تفكيكي قابل معامله که توسط منطقه صادر خواهد شد، به ديگران واگذار نمايند
 • بانكهاي كشور جهت گشايش اعتبار اسنادي مكلف به پذيرش قبض انبار قابل معامله و گواهي مبدا كه توسط منطقه صادر ميگردد، مي باشند
 • واردات و نگهداري كالا از قبيل مواد اوليه، ماشين آلات، ابزار و قطعات ماشين آلات خط توليد به صورت اماني به منطقه مجاز مي باشد
 •  در صورتيكه پردازش و ايجادا رزش افزوده كالاي وارد شده به منطقه به مقداري باشد كه موجب تغيير تعرفه گمركي اين كالا گردد، محاسبه حقوقي ورودي اين كالاها براي واردات به داخل كشور تنها معادل حقوق ورودي مواد اوليه و قطعات وارداتي بكار رفته در فرايند توليد كالاي فوق مي باشد
 • وجود انبارهاي مسقف با پوشش بيمه اي مناسب جهت نگهداري كالاهاي تجار و بازرگانان به همراه ماشين آلات تخليه و بارگيري
 • معافيت مالياتی صنعتگران طبق ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

53.64K
6.27K
609
9954
7.13K