شهر سلامت شیراز

معرفی شهر سلامت شیراز:
شهرسلامت شیراز طبق مصوبه هیات محترم وزیران مبنی بر منطقه ویژه اقتصادی با هویت شهرک های دانش و سلامت و مصوبه وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مصوبه سفر ریاست محترم جمهوری و مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت توسعه صنعت توریسم درمانی در شمال غربی شیراز در اوائل  جاده شیراز   سپیدان در منطقه کلستان با وسعت 946 هکتار در حال احداث می باشد.


اهداف ایجاد شهر سلامت:
 • ایجاد یک محیط مناسب جهت توسعه توریست درمانی
 • توسعه منطقه ویژه اقتصادی شیراز برای سهولت دسترسی توریستها  به امتیازات منطقه ویژه اقتصادی شیراز
 • مرکز برنامه ریزی برای تامین ضوابط ، قوانین و کیفیت نظام پزشکی درمانی
 • دعوت از دانشگاه ها و مراجع مطرح در علوم پزشکی ، پژوهشی برای همکاری، همگامی و در نهایت سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و بین المللی و  دخیل نمودن و تشویق از انجمنهای بین المللی وابسته به موسسات بین المللی برای احداث پایگاه در شهر
 • ایجاد زیرساختهای پزشکی جهت انجام امور توریست درمانی
 • استفاده بهینه از توانمندیهای موجود پزشکی در شیراز


انگیزه ایجاد شهر سلامت در شیراز:
 • وجود و برتری پزشـکان متخصص و فــوق تخصـص ایــرانی  در شیراز
 • وجود تجهیزات مناسب پزشکی در بسیاری از رشته ها ،
 • وجود اقلیم مناسب و فاصله ناچیز ازمرکز شهر شیراز
 • استقبال  سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • برتری دانشگاه هـای علوم پزشکـی فارس
 • وجــود سایــر جــاذبه های گردشگـری باستانی و طبیعی در  فارس
 • توسعه بــرنامه هـای گـردشگری  سلامت
 • ایجاد تورهای سلامت
 • اشتغال پایدار در حوزه پزشکی و گردشگری


دستاوردهای شهر سلامت برای استان:
 • توسعه و جذب توریست : جهت انجام خدمات پزشکی، درمانی و اقامتی
 • اشتغالزایی: در دوره بهره برداری 24000 نفر بطور مستقیم مشغول بکار میشوند
 • ارزآوری و توسعه صنعت گردشگری: به لحاظ توانایی بالای پزشکی وجاذبه های گردشگری استان، موجب ورود خیل عظیمی از گردشگران و توریستهای درمانی به استان میگردد.
 • مهیا کردن مکانی جهت سرمایه گذاری مطمئن برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی


تعاریف و مفاهیم:
1- مصوبات هیئت محترم دولت:
 • مصوبه هیئت محترم دولت در جلسه هیئت محترم وزیران مورخ 11/02/1386 در شیراز در خصوص احداث شهر سلامت در حومه شیراز
 • مصوبه هیئت محترم دولت در جلسه هیئت محترم وزیران مورخ  04/03/1388 در شیراز مبنی بر اینکه شهرسلامت به وسعت حدود یکهزار هکتار واقع در مجاورت بخش کلستان، جزئی از منطقه ویژه اقتصادی شیراز می باشد.
  2- ثبت شرکت شهرسلامت:
 • ثبت شرکت شهر سلامت در سال 1389 با سهامداری منطقه ویژه اقتصادی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز بعنوان سازمان مسئول جهت احداث این پروژه توریست درمانی و گردشگری ملی در شیراز.
 • اخذ مجوز منطقه ویژه اقتصادی سلامت و مجوز منطقه ویژه گردشگری از سازمانهای ذیربط.
 

معرفی اعضا و هیئت مدیره شهر سلامت شیراز:
 • آقای محمد هادی ایمانیه رییس هیئت مدیره .
 • آقای نادر طیبی نائب رییس هیئت مدیره.
 • آقای محمد هادی هاشم پور عضو اصلی هیئت مدیره.
 • آقای عبدالحمید معافیان عضو اصلی هیئت مدیره.
 • آقای شهرام بلند پرواز عضو اصلی هیئت مدیره
 • آقای محمد ابراهیم مطلع  (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل.


معرفی سهامداران شهر سلامت شیراز:
 • شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس (منطقه ویژه اقتصادی شیراز) 67% سهام
 • دانشگاه علوم پزشکی شیراز 33% سهام

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

56.22K
6.55K
249
3826
9.71K