قوانین و آئین نامه ها

عنوان دانلود فایل
قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران دانلود
آئين نامه اجرايي قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران دانلود
مقررات اشتغال نيروي انساني ، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران دانلود
ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بيمه و کسور بازنشستگي بيمه شدگان در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران دانلود
قانون ماليات بر ارزش افزوده دانلود
اساسنامه شرکت شهر سلامت شیراز دانلود

بلاک گالری تصاویر

تماس با ما

شیراز - خیابان اردیبهشت شرقی - برج الکترونیک - طبقه 7- منطقه ویژه اقتصادی شیراز
07132340445
info@seez.ir

آمار بازدید

15.78K
1.57K
182
9282
6.74K