فواصل منطقه ویژه

منطقه ویژه اقتصادی شیراز با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه در موقعیت مناسبی جهت سرمایه گذاری قرار دارد.فاصله منطقه ویژه با مراکز مختلف در جدول زیر اورده شده است.
 
فاصله تا کیلومتر
پل فسا 5/4
فرودگاه 9
مرکز شهر- چهارراه زند 19/5
بندر بوشهر 273
بندر عباس 552
آبادان 518
خرمشهر 537

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

53.65K
6.27K
625
9970
7.14K