مقادیر مجاز آلاینده ها

مقادير مجاز آلاينده هاي موجود در فاضلاب واحد صنعتي هنگام تخليه به شبکه جمع آوري فاضلاب منطقه
 
 مشخصات فاضلاب واحدهاي صنعتي که بايد هنگام تخليه به شبکه فاضلاب عمومي منطقه ويژه اقتصادي رعايت گردد( حداکثر مقادير ) به قرار زير مي باشد. 

 

 
پارامتر
 
مقدار
 
واحد
 
درجه حرارت
 
45
 
سانتيگراد
 
PHچنانچه جنس شبکه جمع آوري فاضلاب منطقه لوله آزبست يا بتون باشد
 
8/5 – 6/5 -
 
PHچنانچه جنس شبکه جمع آوري فاضلاب منطقه لوله پلاستيکي باشد
 
9-5/5
 
-
 
چربي و روغن
 
50
 
ميليگرم در ليتر
 
سولفات ها
 
400
 
ميليگرم در ليتر
 
مواد معلق
 
300
 
ميليگرم در ليتر
 
سي - او - دي
 
2000
 
ميليگرم در ليتر
 
بي - او - دي
 
1000
 
ميليگرم در ليتر
 
کليه موارد که باعث رسوب فاضلاب در شبکه مي شوند مثل سولفات سديم ، آهک ، شن ، سيمان و بطور کلي مواد دانه اي و غيره
 
صفر
 
ميليگرم در ليتر
 
کليه اشياء و قطعات جامد مانند شيشه ، سنگ ، کاه ، چوب و قطعات چيني و يا قوطي کنسرو و غيره.
 
صفر
 
ميليگرم در ليتر
 
 
 
صنايعي که داراي شرايط خاص بوده با توجه به ظرفيت و موقعيت منطقه از نظر تعداد و نوع صنايع براي آنها بصورت موردي تصميم گيري مي شود.

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

56.22K
6.55K
228
3805
9.71K