سهامداران منطقه

سازمان هاوشرکت های زیر به عنوان سهامداران اصلی منطقه ویژه می باشند.که درصد و نسبت هر یک به صورت زیر می باشد
 
نام سهامدار تعداد سهام فعلی درصد سهام فعلی
شرکت گروه مالی ملت 40.334.644 40.62
واحد اقتصادی کمیته امداد امام خمینی 11.766.740 11.86
شهرداری شیراز 9.487.296 9.55
شرکت شیراز تلاش گستر 9.487.296 9.55
شرکت عمران و توسعه فارس 9.487.296 9.55
کارخانجات مخابراتي ايران 6.324.872 6.37
شرکت صنايع الکترونيک 5.568.544 5.61
صنایع مخابرات راه دور 1.534.857 1.55
شرکت صنایع قطعات الکترونیک شیراز 1.521.724 1.53
شرکت ملامين کيميا 1.264.964 1.27
اتاق بازرگاني صنايع و معادن فارس 1.264.960 1.27
شرکت خدمات انفورماتيک ایران 1.014.484 1.02
پرسنل شرکت توصعه صنایع و صادرات فارس 244.636 0.25
شرکت ساختمان و خدمات نوساز 20 0
جمع کل 99.303.333 100
     

 

بلاک گالری تصاویر

تماس با ما

شیراز - خیابان اردیبهشت شرقی - برج الکترونیک - طبقه 7- منطقه ویژه اقتصادی شیراز
07132340445
info@seez.ir

آمار بازدید

15.78K
1.57K
199
9299
6.74K