سهامداران منطقه

ردیف سهامدار تعداد سهام فعلی درصد سهام فعلی
1 شرکت گروه مالی ملت 409,212,805 41%
2 واحدهای اقتصادی کمیته امداد امام (ره) 119,378,783 12%
3 شهرداری شیراز 96,252,814 10%
4 شرکت عمران و توسعه فارس 96,252,814 10%
5 شرکت شیراز تلاش گستر 96,252,814 10%
6 کارخانجات مخابراتی ایران 64,168,624 6%
7 شرکت صنایع الکترونیک شیراز 56,495,342 6%
8 شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران 15,438,565 2%
9 شرکت ملامین کیمیا 12,833,620 1%
10 اتاق بازرگانی صنایع و معادن فارس 12,833,580 1%
11 شرکت خدمات انفورماتیک ایران 10,292,387 1%
12 صنایع مخابرات راه دور ایران 8,105,708 1%
13 اشخاص حقیقی (پرسنل) 2,481,940 0%
14 شرکت ساختمان و خدمات نوساز 204 0%
جمع کل 1,000,000,000 100%


بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

56.22K
6.55K
238
3815
9.71K