بهای خدمات

در جدول زیر بهای خدمات ارایه شده توسط منطقه ویژه اقتصادی شیراز به صنعتگران آمده است

آب

هزینه انشعاب آب 2/1 ( یک دوم ) اینچ

مساحت زمین 1 تا 500 متر مربع »»»»» حق انشعاب هر متر مربع 9.600 ریال

مساحت زمین 500 تا 1000 متر مربع به نسبت مازاد »»»»» حق انشعاب هر متر مربع 6.000 ریال

مساحت زمین 1000 تا 1500 متر مربع به نسبت مازاد »»»»» حق انشعاب هر متر مربع 4.560 ریال

مساحت زمین 1500 تا 2000 متر مربع به نسبت مازاد »»»»» حق انشعاب هر متر مربع 3.360 ریال

مساحت زمین 2000 تا 3000 متر مربع به نسبت مازاد »»»»» حق انشعاب هر متر مربع 2.500 ریال

مساحت زمین 3000 تا 4000 متر مربع به نسبت مازاد »»»»» حق انشعاب هر متر مربع 3.000 ریال

مساحت زمین 4000 تا 5000 متر مربع به نسبت مازاد »»»»» حق انشعاب هر متر مربع 2.280 ریال  

مساحت زمین 5000 تا 7500 متر مربع به نسبت مازاد »»»»» حق انشعاب هر متر مربع 1.600 ریال

مساحت زمین 7500 تا 10000 متر مربع به نسبت مازاد »»»»» حق انشعاب هر متر مربع 1.680 ریال  

مساحت زمین بیشتر از 10000 متر مربع به نسبت مازاد »»»»» مشمول پرداخت هزينه نمي گردد(طبق مصوبه هيئت مديره مورخ 21/9/91)

هزینه کنتور و لوله و اتصالات وصل انشعاب »»»»» 2.400.000 ریال

تبصره : ضریب انشعاب قطر 4/3 ( سه برابر ) و انشعاب 1 اینچ ( 5 برابر ) جدول فوق خواهد بود.

برق

هزینه انشعاب برق

هزینه انشعاب هر کیلو وات برق برابر 492.500 ریال می باشد.

گاز

هزینه انشعاب گاز

 مبلغ قابل دریافت به ازاء هر متر مکعب در ساعت  گاز از صنعتگران 450.000 ریال می باشد.

فاضلاب

هزینه انشعاب فاضلاب

 معادل 2/1 ( یک دوم ) هزینه انشعاب آب بابت هزینه انشعاب فاضلاب و اتصال انشعاب ( اجرا +مصالح) وصول می گردد.

فاضلاب

هزینه ماهیانه فاضلاب

 معادل هزینه آب مصرفی ، هزینه ماهیانه فاضلاب اخذ می گردد.

اينترنت

هزینه اشتراک اینترنت

 سرعت 64 کیلو بایت در ثانیه »»»»» حجم اطلاعات دریافتی ماهانه 3 گیگابایت »»»»» قیمت ماهانه 300.000 ریال
 
سرعت 128 کیلو بایت در ثانیه »»»»» حجم اطلاعات دریافتی ماهانه 5 گیگابایت »»»»» قیمت ماهانه 500.000 ریال

سرعت 256 کیلو بایت در ثانیه »»»»» حجم اطلاعات دریافتی ماهانه 8 گیگابایت »»»»» قیمت ماهانه 800.000 ریال

هزینه هر گیگابایت اطلاعات اضافی ماهانه 100.000 ریال  

تلفن

هزینه اشتراک تلفن

 هزینه هر خط تلفن ریموت در منطقه ویژه اقتصادی 1.600.000 ریال می باشد.

زباله

هزینه حمل زباله

 هزینه حمل زباله هر صنعتگر = یک دوم هزینه حمل زباله تقسیم بر تعداد صنعتگر

بلاک گالری تصاویر

تماس با ما

شیراز - خیابان اردیبهشت شرقی - برج الکترونیک - طبقه 7- منطقه ویژه اقتصادی شیراز
07132340445
info@seez.ir

آمار بازدید

15.78K
1.57K
210
9310
6.74K