بهای خدمات

در جدول زیر بهای خدمات ارایه شده توسط منطقه ویژه اقتصادی شیراز به صنعتگران آمده است:

آب
هزینه انشعاب آب 1/2 ( یک دوم ) اینچ
مساحت زمین (متر مربع ) مبلغ حق انشعاب
هر متر مربع (ریال)
از 1 تا 500 متر مربع 10.560 ريال
از 500 تا 1000 متر مربع به نسبت مازاد 6.600 ريال
از 1000 تا 1500 متر مربع به نسبت مازاد 5.016 ريال
از 1500 تا 2000 متر مربع به نسبت مازاد 3.696 ريال
از 2000 تا 3000 متر مربع به نسبت مازاد 3.300 ريال
از 3000 تا 4000 متر مربع به نسبت مازاد 2.904 ریال
از 4000 تا 5000 متر مربع به نسبت مازاد 2.508ریال
از 5000 تا 7500 متر مربع به نسبت مازاد 2.112 ریال
از 7500 تا 10000 متر مربع به نسبت مازاد 1.848 ریال

توجه: بیشتر از 10000 متر مربع وجهی بابت مازاد متراژ دریافت نمی گردد.
هزینه کنتور و لوله و اتصالات وصل انشعاب: 2.640.000 ریال
 
تبصره : ضریب انشعاب قطر 4/3 ( سه برابر ) و انشعاب 1 اینچ ( 5 برابر ) جدول فوق خواهد بود.

فاضلاب
دستور العمل محاسبه آب بهاء و انتقال فاضلاب:
  • کارکرد کنتور × 5500 ( هزینه یک متر مکعب آب بهاء مصرفی) = آب بهاء مصرفی (ریال)
  • هزینه انتقال فاضلاب (واحدهایی که به شبکه فاضلاب وصل شده اند) = 1/2 هزینه آب بهاء
برق
هزینه انشعاب برق: هزینه انشعاب هر کیلو وات برق برابر 541.750 ریال می باشد.

گاز
هزینه انشعاب گاز: مبلغ قابل دریافت به ازاء هر متر مکعب از صنعتگران 495.000 ریال بابت هر متر مکعب در ساعت می باشد .

اينترنت
هزینه اشتراک اینترنت:
  • هزینه اشتراک اینترنت 512 kbps به صورت اشتراکی ماهانه مبلغ 550.000 ریال می باشد.
  • هزینه اشتراک اینترنت 512 kbps  به صورت اختصاصی ماهانه 5.771.700  ریال می باشد.
  تلفن
هزینه اشتراک تلفن:
هزینه هر خط تلفن در منطقه ویژه اقتصادی مبلغ 3.600.000 ریال می باشد .این هزینه شامل انشعاب تلفن (شرکت مخابرات) + هزینه تجهیزات ارتباطی مربوطه می باشد.

زباله
هزینه جمع آوری زباله بر اساس متراژ واحد:
تا 1000 متر مربع                                                      132 ریال به ازاء هر متر مربع
از 1000 متر مربع تا 2000 متر مربع نسبت به مازاد          66 ریال به ازاء هر متر مربع
نسبت به مازاد 2000 متر مربع                                    44 ریال به ازاء هر متر مربع

فضای سبز
هزینه نگهداری فضای سبز بر اساس متراژ واحد:
تا 1000 متر مربع                                                      132 ریال به ازاء هر متر مربع
از 1000 متر مربع تا 2000 متر مربع نسبت به مازاد          66 ریال به ازاء هر متر مربع
نسبت به مازاد 2000 متر مربع                                    44 ریال به ازاء هر متر مربع

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

5.17K
1.03K
373
6072
6072