دست آوردها و افتخارات

در این بخش برخی از دست آوردها و افتخارات منطقه ویژه اقتصادی شیراز قابل مشاهده می باشد
 

 

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

36.4K
4.29K
505
1430
9.44K