دست آوردها و افتخارات

در این بخش برخی از دست آوردها و افتخارات منطقه ویژه اقتصادی شیراز قابل مشاهده می باشد
 

 

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

53.64K
6.27K
592
9937
7.13K