دست آوردها و افتخارات

در این بخش برخی از دست آوردها و افتخارات منطقه ویژه اقتصادی شیراز قابل مشاهده می باشد
 

 

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

49.4K
5.78K
133
1.44K
2.89K