دستور العمل واگذاری زمین

دستور العمل واگذاري زمينهاي منطقه ويژه اقتصادي شیراز

الف ) زمينهاي قابل واگذاري به سه دسته تقسيم مي شود:

1- قطعات توليدي ( صنعتي ) : کليه زمينهايي که در اختيار کارخانه هاي توليدي قرار مي گيرد.

2- قطعات تجاري : کليه زمينهايي که به صورت واحدهاي تجاري جهت ارائه کالاهاي تجاري توليدي منطقه يا خارج از کشور ، چه به صورت انباري  چه به صورت دفاتر فروش اختصاص داده مي شود .

3- قطعات خدماتي - تجاري : کليه زمينهايي که به واحدهاي مورد نياز منطقه اعم از تجاري ، خدماتي اختصاص داده مي شود مانند سوپرمارکت ، خدمات اتومبيل ، تعميرگاه و ...

ب ) عمليات واگذاري به شرح ذيل است:

1- ارسال تقاضا نامه توسط خريدار با ذکر کاربرد زمين مورد نظر.

2- انتخاب قطعه يا قطعات موجود توسط خريدار و تهيه صورت حساب فروش توسط بخش فروش و تعيين مبلغ 25% نقد و 75% اقساط يا نقد.

3- ارائه نسخه اي از صورتحساب و تحويل چک 25% اوليه به امور مالي توسط مسئول فروش و ارائه رسيد چک به خريدار توسط امور مالي .

4- اخذ کلیه چک های تقسیط شده حداکثر 40 ماهه(با اعمال دوره تنفس 8 ماهه یعنی جمعاً 8 ماه دوره تنفس و 32 ماه پرداخت ) جهت پرداخت اقساط توسط امور مالی و ارائه رسید به خریدار .

6- تنظيم سند مالي و قرارداد نهايي واگذاري توسط امور مالي.

7- اخذ امضاي خريدار و مديران شرکت ذيل قرارداد.

8- مبادله قرارداد و تحويل زمين.

پ ) تخفيفات واگذاري هنگام خريد:

کليه اشخاصي که نقدا پرداخت نمايند 30% تخفيف ( بعد از کسر 25% نقدي اوليه ) شامل آنها خواهد شد.

ج ) تخفيفات واگذاري به احداث بنا :
صنعتگرانی که در مدت کمتر از یک سال ساخت و ساز و راه اندازی کارخانه خود را در فاز های 3 و 5 به اتمام برسانند مشمول 10٪ و صنعتگرانی که ظرف مدت حداکثر 18 ماه ساخت و ساز خود را به اتمام برسانند و پروانه بهره برداری اخذ نمایند؛ مشمول 5٪ تخفیف ساخت و ساز زودتر از موعد در فاز توسعه خواهند بود.

تبصره يک :

تقاضاهای خرید بیش از 5 هکتاردر صورت تقاضای خریداری برای شرایط غیر از این دستورالعمل بایستی در هیئت مدیره مطرح و تصمیم گیری گردد.

تبصره دو :

هرگونه اعطاء تخفيف خارج از دستور العمل صرفا منوط به مجوز هيئت مديره مي باشد.

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

7.56K
1.39K
293
5235
2.99K