دستور العمل واگذاری زمین

دستور العمل واگذاري زمينهاي منطقه ويژه اقتصادي شیراز

الف ) زمينهاي قابل واگذاري به سه دسته تقسيم مي شود:

1- قطعات توليدي ( صنعتي ) : کليه زمينهايي که در اختيار کارخانه هاي توليدي قرار مي گيرد.

2- قطعات تجاري : کليه زمينهايي که به صورت واحدهاي تجاري جهت ارائه کالاهاي تجاري توليدي منطقه يا خارج از کشور ، چه به صورت انباري  چه به صورت دفاتر فروش اختصاص داده مي شود .

3- قطعات خدماتي - تجاري : کليه زمينهايي که به واحدهاي مورد نياز منطقه اعم از تجاري ، خدماتي اختصاص داده مي شود مانند سوپرمارکت ، خدمات اتومبيل ، تعميرگاه و ...

ب ) عمليات واگذاري به شرح ذيل است:

1- ارسال تقاضا نامه توسط خريدار با ذکر کاربرد زمين مورد نظر.

2- انتخاب قطعه يا قطعات موجود توسط خريدار و تهيه صورت حساب فروش توسط بخش فروش و تعيين مبلغ 25% نقد و 75% اقساط يا نقد.

3- ارائه نسخه اي از صورتحساب و تحويل چک 25% اوليه به امور مالي توسط مسئول فروش و ارائه رسيد چک به خريدار توسط امور مالي .

4- تکميل پيش نويس قرارداد توسط مسئول فروش با امضاي مدير فروش و خريدار.

5- اخذ کليه چک هاي تقسيط شده حداکثر 30 ماه يا تامين تضمين کافي جهت پرداخت ماهانه اقساط توسط امور مالي و ارائه رسيد به خريدار .

6- تنظيم سند مالي و قرارداد نهايي واگذاري توسط امور مالي.

7- اخذ امضاي خريدار و مديران شرکت ذيل قرارداد.

8- مبادله قرارداد و تحويل زمين.

پ ) تخفيفات واگذاري هنگام خريد:

کليه اشخاصي که نقدا پرداخت نمايند 30% تخفيف ( بعد از کسر 25% نقدي اوليه ) شامل آنها خواهد شد.

ج ) تخفيفات واگذاري به احداث بنا :

1- تکميل واحد در مدت حداکثر يک سال از تاريخ پرداخت وجه 25% و اخذ پايان کار و پروانه بهره برداري توليد به شرط پرداخت به موقع اقساط 75% تا تاريخ ارائه پايان کار و پروانه بهره برداري منجر به تخفيف 15% کل قيمت اقساطي  زمين خواهد شد.  

2- تکميل واحد در مدت حداکثر 18 ماه از تاريخ پرداخت وجه 25% و اخذ پايان کار و پروانه بهره برداري توليد به شرط پرداخت به موقع اقساط 75% تا تاريخ ارائه پايان کار و پروانه بهره برداري منجر به تخفيف 10% کل قيمت اقساطي زمين خواهد شد.

3- تکميل واحد در مدت حداکثر 24 ماه از تاريخ پرداخت وجه 25% و اخذ پايان کار و پروانه بهره برداري توليد به شرط پرداخت به موقع اقساط 75% تا تاريخ ارائه پايان کار و پروانه بهره برداري منجر به تخفيف 5% کل قيمت اقساطي زمين خواهد شد.

تبصره يک :

تقاضاهاي خريد بيش از 5 هکتار در هيئت مديره مطرح و تصميم گيري بعمل آيد.

تبصره دو :

هرگونه اعطاء تخفيف خارج از دستور العمل صرفا منوط به مجوز هيئت مديره مي باشد.

بلاک گالری تصاویر

تماس با ما

شیراز - خیابان اردیبهشت شرقی - برج الکترونیک - طبقه 7- منطقه ویژه اقتصادی شیراز
07132340445
info@seez.ir

آمار بازدید

15.78K
1.57K
188
9288
6.74K