بازدید مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

دکتر سید ابوالحسن محمدی مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی روز یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ با هیأت همراه به منظور ایجاد امکان تعاملات دوجانبه با تمرکز بر ساختار، فرایند، حل مسأله، خلاقیت و نتیجه محوری در سال “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” از چند واحد مستقر در منطقه ی ویژه ی اقتصادی بازدید کرد.
درابتدای بازدید،نشست مختصری بین مدیران دو مجموعه صورت گرفت که در طی آن نشست، آقای مهندس طیبی مدیر عامل منطقه ی ویژه اقتصادی شیراز به تشریح و توصیف قوانین و مزیت های تولید و تجارت در منطقه ویژه اقتصادی شیراز پرداختند. پس از آن مختصری از شرح سه پروژه شهر سلامت، شهر دانشگاهی و شهرک صنعتی خصوصی توسط آقای طیبی به استخضار حاضرین رسید. در نهایت، مدیر عامل شرکت نفت زاگرس جنوبی، جناب آقای دکتر محمدی از ایجاد بستری مناسب جهت تعاملات دو جانبه صحبت به عمل آورد.
بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

56.22K
6.55K
251
3828
9.71K