گام دوم پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی شیراز و در راستای اجرای دستورالعمل (پروتکل های بهداشتی) راهنمای گام دوم مبارزه با کوید ۱۹ (کرونا ویروس) ،برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی در نواحی صنعتی که توسط وزارت بهداشت برای فعالیت واحدهای های تولیدی تهیه و تدوین شده‌ است به اطلاع صنعتگران مستقر در منطقه رسید ،ضمنا تمامی موارد مذکور در پروتکل به صورت بنر بر سردر ورودی منطقه ویژه جهت رویت همگان نصب گردید.امید است با اتکا به یاری پروردگار و رعایت نکات بهداشتی توسط کارفرمایان، مدیران و کارکنان محترم واحدهای تولیدی و صنعتی در شکست این ویروس منحوس پیروز و سربلند باشیم. 

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

56.22K
6.55K
246
3823
9.71K