دستگاه هاى خدمات رسان به تعهدات خود عمل كنند

مدير عامل منطقه ويژه اقتصادى شيراز:
دستگاه هاى خدمات رسان به تعهدات خود عمل كنند
جذب سرمايه گذار در گرو تامين زير ساخت ها
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز از توسعه قابل قبول واحدهای صنعتی وجذب مطلوب سرمایه گذار دراین منطقه خبرداد.نادر طیبی گفت:این موفقیت در شرایطی بدست آمده که بسیاری از واحدهای تولیدی وصنعتی درنواحی صنعتی مختلف کشور به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی ومالی در وضعیت تعطیل بسر می برند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز به وجود 62کارخانه فعال و70کارخانه درحال ساخت دراین منطقه هم اشاره کرد وبیان داشت: منطقه ویژه اقتصادی شیراز ظرفیت جذب چندین برابری سرمایه گذار را دارد که البته تحقق این مهم در گرو همکاری شرکت های خدمات رسان ودستگاههای اجرایی است.
طیبی درتشریح جزئیات بیشتراین موضوع گفت:کمبود زیرساخت های همچون آب وبرق از عمده محدودیت ها ومشکلاتی است که بر سره راه جذب سرمایه گذار  وجهش تولید درمنطقه قرار دارد.

وی یادآور شد:مطابق ماده 18 قانون چگونگى تشكيل مناطق ويژه ،دستگاههای خدمات رسان موظفند زیرساخت هایی همچون آب،برق،گاز،تلفن و... را تا درب ورودى مناطق ویژه،شهرکها ونواحی صنعتی فراهم سازند که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز با اشاره به اينكه درصورت تامين زيرساخت ها پروسه جذب سرمايه گذار با سرعت پيش خواهد رفت تاکید کرد:از تمام این دستگاهها تقاضا داریم با توجه به شعار جهش تولید وهمچنین رونق تولید واشتغال وکاهش نرخ بیکاری این زیر ساخت ها را درمنطقه ویژه اقتصادی تامین کننده تا متولیان باخیال آسوده تری نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام کنند.

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

56.23K
6.55K
283
3860
9.72K