ارسال كانكس هاي اهدايي منطقه ويژه اقتصادي شيراز به مناطق زلز

ارسال كانكس هاي اهدايي منطقه ويژه اقتصادي شيراز به مناطق زلزله زده غرب كشور:
به گزارش روابط عمومي منطقه ويژه اقتصادي شيراز ، تعدادي كانكس در ابعاد مختلف جهت استفاده آموزشي مدارس و دبستان هاي تخريب شده سر پل ذهاب كرمانشاه صبح روز شنبه مورخ 96/9/18 از منطقه ويژه اقتصادي شيراز به مقصد  كرمانشاه ارسال شد. گفتني است در زلزله اخير كرمانشاه مراكز آموزشي منطقه سرپل ذهاب صد در صد تخريب شده بود كه با توجه به ضرورت و اهميت مساله با هماهنگي هاي انجام شده با كميته امداد استان كرمانشاه منطقه ويژه اقتصادي شيراز بصورت داوطلبانه تجهيز مراكز آموزشي تخريب شده منطقه مذكور را بعهده گرفت.
شايان ذكر است پيشتر مديران و كاركنان منطقه ويژه اقتصادي شيراز كمك هاي نقدي و غير نقدي خود را به مناطق زلزله زده ارسال كرده بودند.
در ذیل می توانید تصاویر این کمک ها را مشاهده فرمائید:


بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

56.22K
6.55K
239
3816
9.71K