منطقه ویژه اقتصادی شیراز میزبان اعضا هیئت علمی دانشگاه شیراز

«منطقه ویژه اقتصادی شیراز میزبان اعضا هیئت علمی دانشگاه شیراز»
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه ا قتصادی شیراز
اعضای هیئت علمی دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز به منطقه ویژه اقتصادی شیراز آمدند و طی 5 ساعت از 4 واحد صنعتی پیشرفته کشوری بازدید علمی و فنی بعمل آوردند.
در این بازدید مسئولین منطقه ویژه علاوه بر همراهی و معرفی  منطقه و ارائه مزایای سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی ، بستری مناسب برای پاسخ به سؤالات اساتید و ایراد مشکلات از طرف صنعتگران را فراهم نمودند.
آنچه امیدبخش است این بازدید ها و تبادل نظر ها منجر به ارتباط بیشتر این دو دستگاه مهم گردد تا انشاالله گامی مؤثر باشد که موانع از سر راه تولید برداشته شود.
تصاویر این بازدید را در ذیل می توانید مشاهده فرمائید.
بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

51.46K
6.05K
266
5077
4.95K