بازدید ساسان تاجگردون از منطقه ویژه اقتصادی شیراز

بازدید ساسان‌ تاجگردون (رئیس سازمان برنامه و بودجه استان فارس) از پروژه های ملی در حال اجرا:
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی شیراز، روز چهارشنبه ۹۸/۵/۹ ساسان تاجگردون (رئیس سازمان برنامه و‌بودجه استان و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع‌و صادرات فارس) به همراه معاونت راه و شهرسازی استان، مدیران منطقه و گمرک از روند اجرای دوبانده شدن جاده دسترسی منطقه بازدید کردند، در ادامه تاجگردون از ساختمان در حال ساخت اداره کل گمرکات استان فارس نیز بازدید نمود. در پایان بازدید وی ضمن تشکر از تعامل مدیران و مسئولان منطقه و گمرک خواستار همکاری همه جانبه دو دستگاه با پیمانکاران و مشاوران مربوطه به منظور تسریع عملیات اجرایی پروژه های فوق گردید.


بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

56.22K
6.55K
200
3777
9.71K