راه اندازي ترمينال كانتينري در منطقه ويژه اقتصادي شيراز

راه اندازي ترمينال كانتينري در منطقه ويژه اقتصادي شيراز:
روز سه شنبه مورخ 97/4/19 مديران عالي رتبه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران بهمراه اعضاي كميسيون تجارت و حمل نقل اتاق بازرگاني شيراز جهت افتتاح ترمينال كانتينري در منطقه ويژه اقتصادي شيراز حضور پيدا كردند.
اين امر به منطور تسهيل دسترسي  فوري تجار و صادركنندگان به امكانات لازم و كافي جهت صادرات به وقوع پيوست.
بديهي است ايجاد زيرساختهاي مشابه در كشور و به فراخور آن در منطقه ويژه موجب رونق و افزايش ميزان مبادلات تجار و بازرگانان و كاهش هزينه هاي آنان در كلانشهر شيراز و ديگر استان هاو شهرستانهاي تابعه  خواهد بود.
منبع خبر:پايگاه خبرگزاري منطقه ويژه اقتصادي شيراز
بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

51.46K
6.05K
276
5087
4.95K