بازدید مدیران منطقه ویژه اقتصادی از کارخانه کیمیا الیاف

بازدید مدیران منطقه ویژه اقتصادی شیراز از کارخانه کیمیا الیاف واقع در شهرستان زرقان فارس
روز یکشنبه مورخ ۲۳ تیرماه ۹۸ مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز به همراه جمعی از مدیران منطقه از کارخانه کیمیا الیاف زرقان بازدید کردند. شایان ذکر است. به زودی طرح توسعه کارخانه الیاف کیمیای فارس تحت عنوان نساجی کیمیا الیاف در ۶ هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی شیراز آغاز بکار خواهد کرد.بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

56.23K
6.55K
256
3833
9.71K