بازدید مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس

بازدید مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس
بابک دایی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس بهمراه هیاتی متشکل از مدیران و کارشناسان ذیربط از محیط زیست و اداره کل گمرکات استان در تاریخ سوم خرداد ماه ۱۴۰۰ از منطقه ویژه اقتصادی شیراز بازدید کردند. میزبان این دیدار،  نادر طیبی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز بود.
استماع مشکلات کارآفرینان و بررسی و رفع موانع تولید از جمله اهداف این بازدید بود که در جریان آن از تعدادی از طرحهای در دست احداث، کارخانجات در حال توسعه و ساختمان در شرف تکمیل گمرک شیراز بازدید به عمل آمد.
همکاری با کارآفرینان در راستای مانع‌زدایی از تولید پایدار و مباحث مربوط به تامین اعتبار و محیط زیست و ارائه امکانات و راهکارهای کاربردی از موارد مطروحه در این دیدار بود.


بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

56.22K
6.55K
230
3807
9.71K