جلسه توديع سركار خانم زبيده زارع

جلسه توديع سركار خانم زبيده زارع ، مدير اسبق مالي- اداري منطقه ويژه اقتصادي شيراز با حضور مديران و كاركنان منطقه ويژهبلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

28.32K
3.04K
236
9040
6.61K