حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد در منطقه ویژه

مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ؛
منطقه ویژه اقتصادی شیراز به دلیل فعالیت چشمگیر میتواند خاستگاه مجموعه های مهم صنعتی باشد
مشروح‌اخبار:
روز یکشنبه مورخ ۹ دیماه دویست و پنجاهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید فارس با حضور دبیر شورایعالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی با هدف رفع مشکلات صنعتگران مستقر در منطقه تشکیل شد.مرتضی بانک‌پس ار بازدید از چند واحد صنعتی فعال در منطقه از جمله شرکت های قصر بازی پارسیان، آرای سان رونیکا و پرمیوم باند از نزدیک در‌جریان مشکلات واحدهای مستقر قرار گرفت.
تامین ارز، ثبت سفارش کالا،تامین مواد اولیه،و مسائلی ازین دست از جمله مواردی بود که هم نماینده صنعتگران و هم مدیر عامل منطقه آنها را در حضور مقامات کشوری و استانی مطرح نمودند.بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

51.46K
6.05K
255
5066
4.95K