بازدید نماینده محترم شاهین شهر از منطقه ویژه اقتصادی شیراز

نشست نماینده محترم مردم شاهین شهر در مجلس و هیأت همراه ایشان با مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز و بازدید گروه از چندین واحد صنعتی مستقر در منطقه

روز سه شنبه نهم شهریور ۱۴۰۰ منطقه ویژه اقتصادی شیراز میزبان نماینده محترم مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی جناب آقای حاجی دلیگانی و هیأت همراه ایشان بود. در این بازدید، نخست نشستی با حضور جناب آقای طیبی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز صورت گرفت. در این نشست ، آقای طیبی در ابتدا بخشهای مختلف منطقه ویژه اقتصادی شیراز را معرفی و وظایف هر بخش را توصیف کرد. سپس به بیان قابلیت ها، قوانین و مزایای منطقه ویژه اقتصادی شیراز پرداخت. پس از نشست و پرسش و پاسخ هیأت همراه نماینده محترم مردم شاهین شهر در مجلس، بازدید گروهی از چند واحد صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی شیراز صورت گرفت. 

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

56.23K
6.55K
287
3864
9.72K