بازدید دادستان استان فارس از منطقه ویژه اقتصادی شیراز

بازدید دادستان محترم دادگستری استان فارس و هیأت همراه با مشایعت مدیران صنعت و معدن استان فارس از چندین واحد مستقر در منطقه ویژه اقتصادی شیراز

روز چهارشنبه دوم تیر ۱۴۰۰ ، دادستان محترم دادگستری جناب آقای زارع و هیأت همراهشان و آقای ایزدی ریاست سازمان صمت در معیت دیگر مدیران این صنعت به مناسبت هفته قوه قضاییه از چندین واحد تجاری و صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی شیراز بازدید کردند.
پس از آن نشستی با صنعتگران منطقه به منظور رفع موانع و حمایت از تولید داخلی صورت گرفت که در ابتدای این نشست آقای طیبی مدیر عامل منطقه ویژه، به تشریح مشکلات پیش روی صنعتگران پرداختند و سپس تنی چند از صنعتگران ، برخی موانع و مشکلات خود را بازگو کردند. در نهایت ، دادستان محترم ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی و با همیاری واحد های تولیدی مشکلات و موانع به حداقل خواهد رسید و منطقه ی ویژه ی اقتصادی بیش از پیش در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت.

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

56.22K
6.55K
202
3779
9.71K