بازدید از سامانه جامع امورگمرکی

بازدید از سامانه جامع امورگمرکی در راستای یشگیری از وقوع قاچاق کالا و ارز

در راستای پیشگیری از وقوع قاچاق کالا و ارز بازدیدی از منطقه ویژه اقتصادی شیراز در تاریخ 1395/02/08 صورت پذیرفت که در لینک زیر می توانید تصاویر مرتبط با آن را مشاهده نمائید:

مشاهده گالری تصاویر مربوطه

بازدید کنندگان :

جناب آقای مباشری (مدیر کل تعزیرات حکومتی)

جناب آقای زارع (معاون دادستان و سربرست دادسرای انقلاب فارس)

جناب آقای صاحب کرم (مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی فارس)

سر کار خانم سکینه سیاحی (مدیر کل گمرکات استان فارس)

و هیيت همراه متشکل از کلیه رؤسای شعب ادارات تعزیرات حکومتی استان و رییس گروه و کارشناسان حقوقی و قضایی گمرکات استان فارس.

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

56.22K
6.55K
250
3827
9.71K