بازدید مسئولین شرکت برق منطقه ای فارس

«بازدید مسئولین شرکت برق منطقه ای فارس از منطقه ویژه اقتصادی شیراز»
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی شیراز سه شنبه هفتمین روز بهمن ماه ۹۹
نصیری مدیرعامل برق منطقه ای فارس  در رأس هیاتی از مسئولین و کارشناسان مربوطه از زیرساختهای منطقه و تعدادی از کارخانجات مستقر بازدید کرد.
از اهداف مهم این بازدید نسبتا طولانی سه ساعته که به دعوت نادر طیبی مدیرعامل منطقه از مسئولین برق منطقه ای فارس صورت گرفته بود،
می توان به بررسی روشهای تامین برق پایدار منطقه و همچنین بررسی روشهای تامین منابع مالی پروژه خط ۶۶ کیلو ولت و تجهیزات پست های مربوطه در راستای مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در رابطه با پروژه های زیرساختی مناطق ویژه اشاره نمود.

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

56.22K
6.55K
164
3741
9.71K