دانلودها

نوع فایلعنوان فایلسایزدانلود
PDF Documentکتابچه معرفی منطقه ویژه اقتصادی شیراز795.2 KB
PDF Documentقانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلا48.3 KB
PDF Documentآئين نامه اجرايي قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اق47.9 KB
PDF Documentمقررات اشتغال نيروي انساني ، بيمه و تامين اجتماعي 74.1 KB
PDF Documentضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بيمه و کسور بازنشست25.8 KB
PDF Documentقانون ماليات بر ارزش افزوده 425.9 KB
PDF Document جدول مقايسه شرايط سرمايه گذاری و امتيازات و معافي48.9 KB
PDF Documentنمونه متن قرارداد147.1 KB
PDF Documentنمونه قرارداد فروش86.7 KB
PDF Documentفرم نظارت71.1 KB
PDF Documentفرم گواهی مبدا134.4 KB
PDF Documentقبض تحویل کالا و مواد داخلی90 KB
PDF Documentشرایط تخفیف ویژه فاز دوم23.3 KB
PDF Documentاساسنامه شرکت شهر سلامت شیراز136.7 KB

بلاک گالری تصاویر

تماس با ما

شیراز - خیابان اردیبهشت شرقی - برج الکترونیک - طبقه 7- منطقه ویژه اقتصادی شیراز
07132340445
info@seez.ir

آمار بازدید

21.72K
2.16K
274
1.13K
12.68K