تماس با منطقه

نشاني دفتر مرکزي:
دفتر مرکزی-شیراز - خیابان اردیبهشت شرقی - برج الکترونیک - طبقه 7- منطقه ویژه اقتصادی شیراز


تلفن :32319700-071

تلفکس :32340445-071


نشاني منطقه :
نرسیده به پلیس راه فسا - جاده نیروگاه سیکل ترکیبی - منطقه ویژه اقتصادی شیراز- تلفن


تلفن :37175101-071

تلفکس :37175198-071

سایراطلاعات :
تلفن نگهبانی درب ورودی:
37743480-071

تلفن گمرک:
071-37175103-4

فاکس گمرک:
071-37743478

تلفن آتش نشانی: 
071-37175204  

داخلی آتش نشانی:
3125
شیراز - خیابان اردیبهشت شرقی - برج الکترونیک - طبقه 7- منطقه ویژه اقتصادی شیراز
07132340445
info@seez.ir

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

16.93K
1.98K
343
1.44K
12.36K