تماس با منطقه

نشاني دفتر مرکزي:
دفتر مرکزی-شیراز - خیابان اردیبهشت شرقی - برج الکترونیک - طبقه 7- منطقه ویژه اقتصادی شیراز - تلفن : 32340445

نشاني منطقه :
نرسیده به پلیس راه فسا - جاده نیروگاه سیکل ترکیبی - منطقه ویژه اقتصادی شیراز- تلفن:37175102-37175101

سایراطلاعات :
تلفن نگهبانی درب ورودی: 37743480

تلفن گمرک:4-37175103

فاکس گمرک : 37743478

تلفن آتش نشانی:  37175204   یا   داخلی3125
شیراز - خیابان اردیبهشت شرقی - برج الکترونیک - طبقه 7- منطقه ویژه اقتصادی شیراز
07132340445
info@seez.ir

بلاک گالری تصاویر

تماس با ما

شیراز - خیابان اردیبهشت شرقی - برج الکترونیک - طبقه 7- منطقه ویژه اقتصادی شیراز
07132340445
info@seez.ir

آمار بازدید

15.78K
1.57K
217
9317
6.75K