تماس با منطقه

نشانی دفتر مرکزی
شیراز - خیابان اردیبهشت شرقی - برج الکترونیک - طبقه 7
کد پستی: 7134777668
تلفن: 32319700-071
تلفکس: 32340445-071

نشانی منطقه
شیراز - بلوار خلیج فارس - کیلومتر 4 جاده نیروگاه سیکل ترکیبی - منطقه ویژه اقتصادی شیراز
کد پستی: 7159111953
تلفن: 071-37175101-2
تلفکس: 071-37175198
شیراز - خیابان اردیبهشت شرقی - برج الکترونیک - طبقه 7 کد پستی: 7134777668
07132319700
07132340445
info@seez.ir

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

56.23K
6.55K
281
3858
9.72K